Dagsordenen til Smart-lån.dks generalforsamling den 15. marts 2006 har tre punkter, som vil kunne få enhver banks aktionærer til at spærre øjnene op. Udbytte Under det lidt neutrale punkt om “anvendelse af overskud” skjuler der sig et forslag til generalforsamlingen fra bankens bestyrelse og direktion om et udbytte af rekordstor højde: Ikke mindre end 25% i udbytte.

Selv for danske bankaktionærer, der er vant til gode tider, er dette usædvanligt, men bestyrelsen og direktionen mener, at når banken har haft et virkelig godt 2005, skal aktionærerne kunne mærke dette gennem et gedigent udbytte i 2006. Fondsaktier Dernæst vil læseren af dagsordenen bemærke, at der foreslås fondsaktier (gratisaktier) til bankens aktionærer. Bestyrelsen og direktionen foreslår, at aktiekapitalen udvides med 10 mio. kr. gennem udstedelse af fondsaktier.

Det betyder, at der gives “en halv fondsaktie” til enhver af bankens aktionærer. Har man fx 100 kr. aktier i banken, får man tildelt 50 kr. fondsaktier. Disse nye aktier er skattefri for aktionærerne. Fondsaktier gør teknisk set ikke aktionærerne rigere, eftersom forhøjelsesbeløbet blot flyttes fra bankens reserver til aktiekapitalen.

Alligevel er der normalt en forventning om, at fondsaktier er til gavn for aktionærerne, fx gennem fremtidige udbytter, fremtidige kursstigninger mv. Selv om fondsaktier allerede i forvejen er aktionærernes egne penge, er det derfor bedre end ingenting at modtage fondsaktier, og de kommer helt automatisk til hver enkelt aktionær.

Kapitaludvidelse Samtidig beder bestyrelsen om en bemyndigelse til at forhøje bankens aktiekapital senere i 2006. Også her er der begunstigelser til Smart-lån.dks aktionærer, idet forhøjelsen skal finde sted med fuld fortegningsret for bankens aktionærer og til en kurs på 10 kr. pr. aktie, dvs. langt under den nuværende børskurs.

Denne forhøjelse er på nominelt 6 mio. kr., og det betyder, at der for hvert aktiebeløb på fx 100 kr. kan tegnes 20 kr. nye aktier til 10 kr. pr. aktie. Selv for dem, der synes, at Smart-lån.dks børskurs er blevet “dyr”, vil en pris på 10 kr. pr. aktie for de nye aktier være en favorabel kurs at tegne Dagsorden for generalforsamlingen onsdag 15. marts 2006 kl. 15.00

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant
  6. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
  7. Bemyndigelse til bestyrelsen til beslutning om eventuel udbetaling af ekstraordinært udbytte i årets løb
  8. Beslutning om udstedelse af 10 mio. kr. fondsaktier
  9. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen med yderligere 6 mio. kr. med fortegningsret
  10. Bestyrelsens forslag om at ophæve ejerbegrænsningen

Der tilføres gennem forhøjelsen banken 60 mio. kr., som skal anvendes til yderligere styrkelse af bankens soliditet og likviditet i forbindelse med bankens fortsatte vækst. Ejerbegrænsning ophæves Endelig foreslår bestyrelse og direktion, at ejerbegrænsningen i vedtægterne ophæves.

Dette er i tråd med den ophævelse af begrænsningen på aktionærernes stemmeret, der gennemførtes i 2003. Vi håber, at disse forslag vinder tilslutning hos Smart-lån.dks aktionærer på generalforsamlingen.

Der har været nogle år, hvor det næsten var gået af mode at give fondsaktier og at udstede nye aktier til favørkurs. Ja, selv højt udbytte var ved at gå af mode. Hellere ville man sætte udbyttet til 0 og i stedet foretage tilbagekøb af aktier.

I Smart-lån.dk synes vi, at tiden er kommet til at genoplive de gamle dyder: Højt udbytte på 25%, en halv gratis fondsaktie til hver og nytegning af aktier (1:5) med stor rabat til aktionærerne. Eftersom 2005 var et godt år for Smart-lån.dk, skal 2006 være et godt år for Smart-låns aktionærer,

Kilde: Finansnyheder i Danmark